search
Çevre Politikası

Çevre Politikası

Tatçelik çevreye duyarlı sistemler geliştirmeyi ilke edinmektedir.

Bu nedenle;

 • Çevresel riskleri belirleyip önlemler almayı,
 • Atıkların çevresel etkilerini kontrol altında tutmayı,
 • Yürürlükte bulunan ulusal ve uluslararası mevzuatlar ile yasal yükümlülüklere göre çalışmayı,
 • Tüm çalışanlarını çevre konusunda bilinçlendirmeyi,
 • Çevre performansı yönetim sistemini tüm çalışanlarının katılımı ile sürdürülebilir kılmayı,
 • Yaşadığımız çevreyi çocuklarımıza miras bırakma bilinciyle çevre kirliliğini önlemeyi ve bu yönde gelişmeyi toplumsal bir görev olarak kabul etmeyi,

Taahhüt etmektedir. 

İş Sağlığı ve Güvenliği Politikası

İş Sağlığı ve Güvenliği Politikası

Tatçelik her zaman herkes için güvenilir iş yapmayı ilke edinmektedir.

Bu nedenle;

 • İş sağlığı ve güvenliği risklerini belirleyip önlemler almayı,
 • Tüm çalışanlarını iş sağlığı ve güvenliği konusunda bilinçlendirmeyi,
 • Yürürlükte bulunan ulusal ve uluslararası mevzuatlar ile yasal yükümlülüklere göre çalışmayı,
 • İş Sağlığı ve Güvenliği performansı yönetim sistemini tüm çalışanlarının katılımı ile sürdürülebilir kılmayı,
 • Güvenli çalışma ortamları sunarak tüm çalışanlarını ailelerine sağlıklı olarak teslim etmeyi

Taahhüt etmektedir.


Enerji Politikası

Enerji Politikası

Tatçelik enerjisini Dünya için korumaktadır. 

Bu nedenle;

 • Enerji ile ilgili sorumlu olduğu yasal mevzuat, standart ve diğer şartlara uymayı,
 • Tüm faaliyetlerinde enerji verimliliğini ön planda tutmayı ve enerji verimliliği yüksek olan teknolojileri tercih etmeyi,
 • Enerji verimliliği konusunda çalışanları ile paydaşlarının bilinçlendirilmesi ve bilgilendirilmesi için çalışmayı,
 • Enerji yönetim sistemini sürekli gözden geçirerek sistematik ölçme ve izleme ile kayıpları en aza indirmeyi,

Taahhüt etmektedir.


Kalite Politikası

Kalite Politikası

Tatçelik karşılıklı güveni kaliteli iş anlayışı ile inşa etmektedir.

Bu doğrultuda;

 • Rekabetçi, sürekli gelişmeye dayalı kalite iyileştirme faaliyetlerinde bulunmayı ve kalitesinin sürekliliğini sağlamayı,
 • Tüm paydaşlarının katılımını ve desteğini kazanarak aidiyet bilinci sağlamayı ve müşteri güvenini sürekli kılmayı,
 • Müşteri beklentilerine uygun ürünü düşük maliyette ve zamanında sağlamayı,
 • Yurt içi ve yurt dışı pazarlarındaki teknik gelişmeleri yakından izleyerek global kalite beklentilerini hayata geçirmeyi,
 • Ürünlerin ve üretimde kullanılan malzemelerin mevcut yasal gerekliliklere uygunluğunu sağlamayı

Taahhüt etmektedir.


Bilgi Güvenliği Politikası

Bilgi Güvenliği Politikası

Tatçelik her adımda güvenlik esasını benimsemektedir.

Bu amaçla;

 • Kuruluş’un güvenilirliğini ve temsil ettiği makamın imajını korumayı,
 • Üçüncü taraflarla yapılan sözleşmelerde belirlenmiş uygunluğu sağlamayı,
 • Kuruluş’un temel ve destekleyici iş faaliyetlerinin en az kesinti ile devam etmesini sağlamayı,
 • Tüm fiziksel ve elektronik bilgi varlıklarının güvenliğini TS ISO/IEC 27001 standardına uygun olarak sağlamayı,
 • Sistemin verimli şekilde çalışması için sürekli iyileştirme faaliyetlerini yürütmeyi,
 • Tüm çalışanları tarafından bilgi güvenliği esaslarının anlaşılmasını sağlamayı,
 • Bilgi güvenliği farkındalık programları düzenlemeyi ve altyapı yatırımları yapmayı

Taahhüt etmektedir.