search

Tatçelik; yürüttüğü tüm faaliyetlerde ve yatırımlarda temiz üretim teknolojilerine yatırım yapmayı, atık yönetimi ile çevre kirliliğini önlemeyi, enerjiyi ve suyu verimli kullanmayı önceliği kabul etmektedir.

Tatçelik, sektörde ISO 14001:2015 Çevre Yönetim Sistemi Belgesi’ne sahip olan ilk firmalardan biridir.

Sürdürülebilirlik hedeflerinin odak noktasını;

 • Atık miktarını azaltmak
 • Doğal kaynak kullanımını azaltmak
 • Çevre farkındalığını arttırmak için eğitimler vermek ve projeler gerçekleştirmek
 • Çevre kazasını azaltmak
 • Yasal yükümlülüklere uymak oluşturmaktadır.
Sürdürülebilirlik

Su ve Atık Su Yönetimi Faaliyetleri 

Tatçelik nihai ürün üretiminde tüketilen birim su miktarı performans göstergesini takip etmektedir. Performans göstergesinde üretim faaliyetleri sırasında kullanılan toplam su miktarını esas alarak hesaplamakta ve aylık olarak takip etmektedir. 

Atık Yönetimi Faaliyetleri

Tatçelik her bir sınıflandırma yöntemi için nihai ürün üretiminde oluşan birim atık miktarlarının performans göstergelerini takip etmektedir.

Atık minimizasyonu kapsamında;

Boya hattında kullanılan solvent kimyasalının kullanım ömrü dolduğunda, temizlenerek geri kazanımını sağlamakta ve bu sayede atık miktarını azaltmaktadır.  

Asitleme sürecinde, hammadde olarak alınan sacın yüzeyindeki tufal ve pasın, HCl asit ile temizlenmesini sağlamaktadır. Süreçte kullanılan HCL asidinin tekrar kullanılabilmesi için ARP tesisinde temizlenmesini sağlamakta ve HCL asidini asitleme sürecine geri kazandırmaktadır. Böylece tehlikeli nitelikte atığın oluşumunu önlemektedir.

Sürdürülebilirlik

Emisyon Yönetimi Faaliyetleri

Tatçelik fabrika bacalarında Scrubber ve Toz Toplayıcı sistemleri mevcuttur. Mevzuat gereği ölçülmesi gereken parametrelerin düzenli olarak yetkili laboratuvarlarca ölçülmesini sağlamakta ve mevzuat sınır değerlerinde sonuç almaktadır. Aynı zamanda fabrika geneli proseslerde iç emisyon kontrolü yapılması için ölçüm ve izleme sistemleri bulundurmaktadır.

Enerji ve Doğal Kaynak Yönetimi Faaliyetleri

Tatçelik enerji verimliliğini korumak amacıyla sürekli iyileştirme çalışmalarına devam etmektedir. Bu kapsamda;

 • Kompresörlerin atık ısısı ile Arıtma Tesisi ve Yardımcı İşletme ofislerinin ısıtılmasını sağlamaktadır.
 • Fırın proseslerine ait bacalara ısı buhar kazanları yerleştirerek bu sistemle idari binaların, yemekhanelerin, soyunma ve giyinme odalarının ısıtılmasını sağlamaktadır.
 • Kazan sistemlerinde baca gazının ısısından faydalanılmasını sağlayan ekonomizer sistemleri bulunmaktadır.

V. İstanbul Karbon Zirvesi 2018 ve VII. İstanbul Karbon E-Zirvesi 2021, Düşük Karbon Kahramanı Ödülü

Verimlilik Projeleri

Tatçelik, 2017 yılında Sanayide Enerji Verimliliği Proje Yarışması’nda (SENVER-17) Türkiye çapında İkincilik ödülünün sahibi olmuştur.

2018 yılında ise aynı proje yarışmasında (SENVER-2018) Türkiye çapında birincilik ödülünün sahibi olmuştur.

Tatçelik, düzenli olarak katıldığı enerji verimliliği fuarları ve zirveleri ile teknoloji ve mevzuatı yakından takip etmekte, iyileştirme çalışmalarını geliştirmektedir.

İnovasyon

İnovasyon

Tatçelik yaptığı tüm yatırımlarda çevre duyarlı, enerji verimliliği yüksek, temiz enerji teknolojilerini tercih etmektedir. En son teknolojilerle donatılmış yeni yatırımların yanı sıra mevcut tesisleri modernize etmekte, üretim kapasitelerini yükseltmekte, üretilen ürünlerin kalitesini artırmakta, teknolojik altyapısını sürekli geliştirmektedir.

Ayrıca, bölgede inovasyon kültürünün yerleşmesi için de faaliyetler yürütmekte, Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi ve Zonguldak Teknopark ile ortaklaşa projeler geliştirmektedir.

İş Sağlığı ve Güvenliği

İş Sağlığı ve Güvenliği

Tatçelik’te iş güvenliği fabrikanın kendisini korumaktan öte insanı ve dünyayı korumak üzerine şekillenmektedir. İş kazalarının ve meslek hastalıklarının önlenmesi için İş Sağlığı ve Güvenliği amaç ve gerekliliklerini şirket performansları üzerinden sürekli gözden geçirerek gerekli iyileştirmeleri, yatırım ve denetimleri yapmaktadır.

Sosyal Sorumluluk

Sosyal Sorumluluk

Tatçelik çevre koruma bilinciyle gerçekleştirdiği üretim faaliyetlerinin yanı sıra bu anlamda sosyal bilincin de gelişmesini hedefleyerek sosyal sorumluluk faaliyetleri yürütmektedir. Çevre Yönetim Faaliyetleri kapsamında Orman Haftası ve Dünya Çevre Günü çeşitli etkinliklerle kutlamakta, fidan dikilmekte ve fidan dağıtımı yapılmaktadır.

Çocuk yaşta bilinçlenmenin önemine dikkat çekmek için şirket çalışanlarının çocuklarına yönelik etkinlikler düzenlenmekte, ilköğretim sınıflarında çeşitli çevre yarışmaları yapılmaktadır.

Yatırımlarıyla çocukların, gençlerin ve yetişkinlerin toplumsal gelişimini desteklemektedir. 


Toplumsal Gelişim

Toplumsal Gelişim

Tatçelik nesilleri geleceğe hazırlamayı çalışma kültürünün bir parçası olarak görmektedir. Sosyal ve kültürel anlamda kendini yetiştirebilen nesillerin, daha duyarlı bir toplumun ön koşulu olduğuna inanmakta, bu nedenle hem bölgesel hem de ülke genelinde toplumsal gelişime yönelik faaliyetlerin destekçisi, uygulayıcısı ve takipçisi olmaktadır. 

Bu anlamda;

 • Hüseyin Tatoğlu Kültür Merkezi,
 • Cemile Tatoğlu Anaokulu,
 • Şahinde - Hayrettin Yavuz Bilim ve Sanat Merkezi,

Yatırımlarıyla çocukların, gençlerin ve yetişkinlerin toplumsal gelişimini desteklemektedir.