search

Tatçelik Çelik AŞ Laboratuvarlarında üst düzey müşteri memnuniyetinin sağlanabilmesi adına; laboratuvar ekibi hammaddenin fabrikaya girişinden uygun kaliteli nihai ürünün müşteriye sunulmasına kadar tüm proseslerin kontrolünü sağlamaktadır. Bu bağlamda; ürün prosesinde ana, ara ve nihai mamuller kalite kontrolünden geçmektedir.  Laboratuvar ekibi aynı zamanda müşteriye teknik hizmet sağlamakta ve ürün portföyünün geliştirilmesine yönelik hizmetler sunmaktadır.

Mekanik ve Metalografi Laboratuvarı

Mekanik ve Metalografi Laboratuvarı

Tatçelik, fabrikaya gelen hammaddelerin fiziksel ve kimyasal kontrollerini Mekanik ve Metalografi Laboratuvarı’nda sağlayarak üretim öncesi uygunluklarını değerlendirmektedir. Hattan çıkan ürünlerin fiziksel ve kimyasal kontrollerini yaparak uygun ürünün müşterilerine ulaşmasını sağlamaktadır.

Laboratuvarda; Ürün Test ve Sertifikasyonu, Hammadde ve Proses Kontrolleri için; Elementel Analizler (OES Yöntemi ile), Sertlik Testleri ve Akma-Çekme-Uzama Testleri ile Yüzey Pürüzlülük Analizleri yapmaktadır. Ayrıca Numune Hazırlama ekipmanları ve Optik Mikroskop ile yarı ürün ve nihai ürün Mikro Yapı incelemeleri ile çelik içyapı temizliğini takip etmektedir.

Proses kontrolleri için Galvanizleme Hattı Çinko potasının kimyasal içeriğinin düzenli kontrolü yapmakta, Galvaniz Hattından çıkan yüzey Cr3+ korumalı ürünlerin yüzeydeki miktarı ve Boyama Hattı’ndan geçen yüzeyin boya öncesi ön-işlem yüzey miktarını XRF ile kontrol etmektedir.

Kimyasal Analiz Laboratuvarı

Kimyasal Analiz Laboratuvarı

Tatçelik proses hatlarında kullanılan kimyasalların ve kimyasal karışımların düzenli kontrollerini Kimyasal Analiz Laboratuvarı’nda sağlamaktadır.

Soğuk Haddeleme Hatlarında kullanılan soğutma suyu emülsiyonunda klor, demir, Ph, iletkenlik, yağ oranı kontrollerini sağlamaktadır. Ayrıca soğutma suyunda kullanılan yağın sabunlaşma ve kirlilik oranını da düzenli olarak kontrol etmektedir.

Galvanizleme Hattı Cr3+ banyosunun kimyasal oranını sürekli kontrol ederek uygun koruyucu yüzeyin oluşturulması için prosese destek vermektedir. Galvanizli ürünler için kritik öneme sahip olan Çinko Kaplama Ağırlığı kontrollerini sağlamaktadır. Boyama Hattında, nihai ürüne doğrudan etkisi olan yüzey temizleme banyoları ve ön-işlem banyosunun alkalite, kirlilik, Ph ve iletkenlik kontrollerini de düzenli olarak sağlamaktadır.

Boya Laboratuvarı

Boya Laboratuvarı

Tatçelik, fabrikasına ulaşan boya hammaddelerinin hem yaş hem kuru film kontrollerini Boya ve Renk Laboratuvarı’nda sağlamaktadır.

 Ürünleri boyama hattına alınmadan önce kontrol etmektedir. Bu bağlamda; yaş boya numunesinde kaplama alanı, viskozite, yoğunluk kontrolünü yapmakta ve kuru film yüzeyde kalınlık, parlaklık, yüzey sertliği, bükülme, kimyasal dirençler, renk uygunluğunu sağlamaktadır.

Müşteri talebini en doğru şekilde karşılamak adına tedarikçi firmalarla koordineli bir şekilde müşteri talepleri ile ilgilenmektedir. Tatçelik, Boya ve Renk Laboratuvarı’nda ürün portföyünü genişletmek için ürün geliştirme çalışmalarına da katkıda bulunmaktadır.