search

İşe Alım Yönetimi

Tatçelik’in amacı kurum kültürüne uygun, doğru pozisyonlara doğru adayları bulmak ve yerleştirmektir. İşe alım politikasının temeli objektiflik ve adil değerlendirme metotlarına dayanır.

Tatçelik, deneyimli ve enerjik bir kadroya sahiptir. Nitelikli çalışanları ve eğitime verdiği önem ile sektörde fark yaratmaya devam etmektedir.  


Çalışanlar ve adaylar için aradığı öncelikli yetkinlikler;


  • Müşteri odaklı olma
  • Kalite bilinci
  • Takım çalışması
  • Problem çözme
  • Etkin iletişimdir.


Bunun yanında pozisyona özel yetkinlikler ve yönetim kademesi yetkinliklerine sahip personel pozisyonları da bulunmaktadır. Bu yetkinlikler; mülakatlar, değerlendirme merkez uygulamaları ve performans sistemi ile ölçülür. Aynı zamanda eğitim ve gelişim sistemi için veri de sağlanır.


Eğitim ve Gelişim Yönetimi

 

Kurumun hedef ve stratejileri doğrultusunda; alanında örnek gösterilen, istekli, araştırmacı, sorumluluk bilinci gelişmiş çalışanların yetişmesi, bilgilerinin artmasına ve gelişimine destek olmak Tatçelik’in amacıdır. Yetkinlik değerlendirmeleri ve performans değerlendirme sonuçları önemli veri kaynaklarını oluşturur.

Tatçelik, çalışanların da bu anlamda farkındalıklarını arttırmak amacıyla mentorluk sistemi kurgulamaktadır. Eğitim ihtiyaçlarını personele, yöneticilere ve iş sonuç beklentilerine göre belirlemekte; bu konuda uzman tedarikçiler ve danışmanlarla çalışmaktadır. 

GENEL BAŞVURU
Açık Pozisyonlar İçin;
Ücret Yönetimi

Ücret Yönetimi

Çalışanların iş büyüklüğü, bilgi/beceri ve yetkinlikleri ile performansları dikkate alarak piyasa şartları doğrultusunda adil bir ücretlendirme sistemi uygulamak Tatçelik’in İnsan Kaynakları politikasını oluşturur.


Ödüllendirme ve prim modellerini de bu kapsamda değerlendirmektedir. Görevinde farklılık yaratan ve katma değer sağlayan çalışanları verimlilik esasına dayalı teşvik sistemine göre değerlendirmektedir. Teşvik modelini tüm çalışanları kapsayacak şekilde modellemiştir. 

Performans Yönetimi

Performans Yönetimi

Verimliliği arttırmayı destekleyen, fırsat ve yenilikleri takip etmeyi, uygulamayı teşvik edici, sürekli ve ölçülebilir, yüksek performans kültürünün kurumda yerleşmesini sağlamak Tatçelik’in Performans Yönetimi ilkesidir. Tatçelik takım ve birey performansını kurum performansına paralel olarak ölçmekte ve tüm çalışanları kapsayan hedef bazlı performans modeli uygulamaktadır. 

Kariyer Yönetimi

Kariyer Yönetimi

Tatçelik bünyesinde çalışanlar için hem yatay hem dikey kariyer yolları sağlamaktadır. Kişinin yetkinlikleri, sağladığı gelişim yolu ve iş performansı paralelinde değerlendirmeler yapmakta ve paylaşmaktadır.  


Performans değerlendirme sistemi ile başarı odaklı performansı yüksek çalışanları izleyerek, gelişime açık yönlerini saptayarak ve buna uygun gelişim hedefleri koyarak kariyer planı yapar.


Tatçelik çalışanlara verilecek mentorluk ve koçluk uygulamaları için mevcut uygulamanın dışında uzman danışmanlık hizmeti de almaktadır. 

Genel Başvuru

Bu zorunlu alan doldurulmalıdır.
Bu zorunlu alan doldurulmalıdır.
Bu zorunlu alan doldurulmalıdır.
Lütfen geçerli bir e-posta adresi giriniz.
Bu zorunlu alan doldurulmalıdır.
Bu zorunlu alan doldurulmalıdır.

Kişisel verileriniz, Aydınlatma Metni kapsamında işlenmektedir. Gönder butonuna basarak Üyelik Sözleşmesi’ni, Rıza Metni’ni, Çerez Politikası’nı okuduğunuzu ve kabul ettiğinizi onaylıyorsunuz.